+48 22 862 87 22
info@uav.com.pl

Dotacje na innowacje

SYSTEM PATROLOWANIA I ANALIZY - SYPIA

Nazwa beneficjenta: MSP Marcin Szender

Okres realizacji: 2014-2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO