+48 22 862 87 22
info@uav.com.pl

Oferta MSP

PROJEKTOWANIE

Firma MSP dysponuje wywodzącym się z przemysłu lotniczego oraz ośrodków naukowych zespołem inżynierów o szerokim spektrum wiedzy i doświadczeń. Pracujemy w zaawansowanym, wielostanowiskowym systemie CAD/CAM: Siemens NX.

PROJEKTOWANIE SAMOLOTÓW

Nasze biuro wykonało kilkanaście projektów obiektów bezpilotowych oraz podzespołów samolotów załogowych. W wielu przypadkach zakres prac obejmował wszystkie etapy - od projektu koncepcyjnego poprzez projekt aerodynamiczny, strukturalny, dokumentację techniczną i technologiczną aż do prób w locie i certyfikacji.

PROJEKTOWANIE ZŁOŻONYCH URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH

Z uwagi na bogate doświadczenie podejmujemy się wyzwań wymagających połączenia wielu dziedzin wiedzy począwszy od konstrukcji mechanicznej po złożone układy automatyki. Inżynierowie MSP wykonali miedzy innymi projekt i dokumentację techniczną tunelu aerodynamicznego zmiennej turbulencji oraz wyrzutni startowej dla systemu celów latających dużych prędkości. Te ostanie zostały także wykonane przez MSP.

PROJEKTOWANIE OPRZYRZĄDOWANIA PRODUKCYJNEGO DLA TURBINOWYCH SILNIKÓW LOTNICZYCH

Od wielu lat we współpracy z firmą TRAC / ChromAlloy wykonujemy projekty i dokumentację techniczną oprzyrządowania do produkcji turbinowych silników lotniczych. Nasi inżynierowie dostarczyli dokumentację setek przyrządów i narzędzi do obróbki łopatek oraz oprzyrządowania typu „engine build”

WYTWARZANIE KOMPOZYTOWYCH STRUKTUR BEZZAŁOGOWYCH I ZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

MSP specjalizuje się w wykonywaniu kompozytowych konstrukcji bezzałogowych statków powietrznych. Zaprojektowane przez nasze biuro konstrukcyjne oraz wykonane na obrabiarkach numerycznych oprzyrządowanie gwarantuje wysoką dokładność i jakość powierzchni wytwarzanych za ich pomocą elementów. Przekłada się to na znaczne skrócenie procesu montażu, jakość złożonych struktur kompozytowych oraz pozwala za zapewnienia wymienności poszczególnych podzespołów. MSP ma w swoim dorobku także kompozytowe elementy i podzespoły przeznaczone do prototypów samolotów załogowych. Odpowiednio do potrzeb wykorzystujemy technologie 'wet layup', 'infusion' lub prepregi bezautoklawowe. Wykonujemy również próby obciążeniowe wykonanych przez nas struktur.

WYTWARZANIE STABILIZOWANYCH PLATFORM I GŁOWIC SENSORÓW I INNYCH URZADZEŃ Z ZAKRESU MECHATRONIKI

W firmie pracuje zespół wysokiej klasy specjalistów, który projektuje i wykonuje od podstaw stabilizowane głowice i platformy sensorów, antenowe głowice śledzące i inne urządzenia z zakresu mechatroniki. Bogate doświadczenie zdobyte w licznych, udanych projektach oraz stosowanie najnowocześniejszych materiałów, unikalnych technologii i indywidualnych rozwiązań gwarantuje dostarczenie produktu spełniającego najwyższe wymagania.

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE AUTONOMICZNYCH SYSTEMÓW KONTROLI

MSP opracowało autorski system autonomicznej kontroli lotu (autopilot MSPilot) dedykowany dla samolotów bezzałogowych. W oparciu o ten projekt oraz o posiadane doświadczenie wynikające z eksploatacji autopilotów kilku różnych firm uzyskaliśmy zdolność opracowania dedykowanych autonomicznych systemów sterowania.

INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH

MSP oferuje integrację kompletnych systemów bezzałogowych statków latających. Do chwili obecnej zdobyliśmy doświadczenie w przygotowaniu obiektów o wadze od 0.5[kg] do 150[kg] wyposażonych w różne rodzaje napędu: elektryczny, spalinowy, odrzutowy. W dorobku posiadamy pełne spektrum systemów bezzałogowych - w tym obiekty o nieklasycznych układach aerodynamicznych, cele powietrzne oraz wielowirnikowce.

PRÓBY W LOCIE NA MODELACH SKALOWANYCH

MSP specjalizuje się w weryfikacji charakterystyk lotnych projektowanych samolotów metodą prób w locie pomniejszonych modeli zachowujących podobieństwo aerodynamiczne, masowe i dynamiczne docelowej konstrukcji. Umożliwia to wykrycie, identyfikację i usunięcie ewentualnych wad docelowej konstrukcji na wczesnym etapie procesu projektowego. Tego typu metodyka prób przekłada się na znaczące obniżenie kosztów i ryzyka związanego z analogicznymi badaniami na pełnoskalowym prototypie. Szacujemy, że dzięki tej metodzie nasi klienci zaoszczędzili kilka, a może nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

WYTWARZANIE OPRZYRZĄDOWANIA PRODUKCYJNEGO ELEMENTÓW KOMPOZYTOWYCH

MSP oferuje przygotowanie i wdrożenie pełnego oprzyrządowania do produkcji elementów struktur kompozytowych. Foremniki lub niezbędne do ich wykonania modele pozytywowe wykonujemy na jednej z dwóch obrabiarek sterowanych numerycznie, z których większa to pięcioosiowe centrum obróbcze CMS ARES o przestrzeni roboczej 6,0 x 2,6 x 1,2[m]. Jako materiał do wytwarzania modeli pozytywowych i foremników wykorzystujemy płyty poliuretanowe i epoksydowe oraz nakładanie nisko-skurczowej pasty modelarskiej dzięki czemu możemy wytworzyć duże modele przestrzenne przy znacznie obniżonym koszcie materiału. Wyjątkowe doświadczenie pozwala nam wykonać oprzyrządowanie o wysokiej dokładności i jakości powierzchni spełniające wszystkie wymogi technologii kompozytowych

USŁUGI Z WYKORZYSTANIEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

MSP ma do dyspozycji uniwersalną platformę bezzałogową NEO o napędzie elektrycznym, który dzięki wymienności zasobnika może pełnić rolę platformy fotogrametrycznej, pomiarowej, obserwacyjnej, monitorującej, nośnika dedykowanych sensorów i urządzeń pomiarowych. Oferujemy wykonywanie usług dla sektora geodezyjnego, budownictwa lądowego, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, geologii, energetyki i gazownictwa i innych, także dla celów badań i nauki. Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie stworzyć bezpilotową platformę spełniającą specyficzne wymagania klienta.