+48 22 862 87 22
info@uav.com.pl

Urządzenie służące do wyzwalania aparatów i rejestrowania danych fotogrametrycznych do zastosowań w fotografii lotniczej. Urządzenie umożliwia skorelowanie zdjęć lotniczych z danymi GPS, pozwalając na tworzenie map i odwzorowań terenu. Zapewnia zarówno automatyczne, jak i manualne, jednoczesne wyzwalanie kilku aparatów fotograficznych oraz rejestrowanie fotogrametrycznych danych zdjęć takich jak: dane GPS (współrzędne geograficzne, wysokość, czas, kurs, prędkość); czasy między wyzwoleniem spustu a migawką oraz informacje o wykonanym zdjęciu.

Urządzenie ma kilka trybów pracy, pozwalających na konfigurowalne, ręczne lub automatyczne sterowanie procesem wyzwalania aparatów. Sześć wejść PWM zapewnia niezależne sterowanie maksymalnie sześcioma aparatami fotograficznymi. Sterowanie urządzeniem może być realizowane przez:

  • człowieka za pośrednictwem nadajnika i odbiornika radiowego,
  • autopilota,
  • inne, dowolne urządzenie generujące sygnał PWM.