Telefon: +48 22 862 87 22

Informacja dotycząca wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 26.02.2018 r.

Informacja dotycząca wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego z dnia 26.02.2018 r. dot.

Odpłatne korzystanie (np. leasing operacyjny) z dwóch lotniczych kamer średnioformatowych

Załącznik zawiera protokół z rozstrzygnięcia postępowania:

Protokół z wyboru oferty - Odpłatne korzystanie (np. leasing operacyjny) z dwóch lotniczych kamer średnioformatowych