Telefon: +48 22 862 87 22

Plan podziału spółki 18 grudnia 2023

23.01.2024

MSP INNTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W DROGOMYŚLU

POPRZEZ WYDZIELENIE I PRZENIESIENIE  ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

NA NOWOZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ

(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529§1 PKT 4 KSH)