Telefon: +48 22 862 87 22

ZAPYTANIE OFERTOWE - Odpłatne korzystanie (np. leasing operacyjny) z obrabiarki sterowanej numerycznie (4 osiowej) do metalu

MSP Marcin Szender w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020, działanie 1.2,  poszukuje podwykonawcy na:

Odpłatne korzystanie (np. leasing operacyjny) z obrabiarki sterowanej numerycznie (4 osiowej) do metalu.

 

Załączniki zawierają szczegółowy opis zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE - Odpłatne korzystanie (np. leasing operacyjny) z obrabiarki sterowanej numerycznie (4 osiowej) do metalu