Telefon: +48 22 862 87 22

ZAPYTANIE OFERTOWE-Odpłatne użyczenie Stołu kalibracyjnego do układów inercyjnych.

MSP Marcin Szender w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020, działanie 1.2, poszukuje Dostawcy usługi na:

Odpłatne użyczenie Stołu kalibracyjnego do układów inercyjnych.

Załącznik zawiera szczegółowy opis zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE- Odpłatne użyczenie Stołu kalibracyjnego do układów inercyjnych.