Telefon: +48 22 862 87 22

ZAPYTANIE OFERTOWE-System Spadochronowy

MSP Marcin Szender w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020, poszukuje podwykonawcy do zadania:

Wykonanie projektu spadochronowego systemu odzysku (SSO) samolotu bezpilotowego.

Załącznik zawiera szczegółowy opis zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE-System Spadochronowy