Telefon: +48 22 862 87 22

Projektowanie i wytwarzanie struktur kompozytowych

MSP specjalizuje się w wykonywaniu różnego rodzaju kompozytowych struktur (w szczególności lotniczych struktur kompozytowych: bezzałogowych i załogowych). Zaprojektowane przez nasze biuro konstrukcyjne i wykonane na cyfrowych obrabiarkach numerycznych oprzyrządowanie gwarantuje wysoką dokładność oraz doskonałą jakość powierzchni dla wytwarzanych za ich pomocą elementów. Przekłada się to na znaczne skrócenie procesu montażu, wysoką jakość złożonych struktur kompozytowych oraz pozwala za zapewnienia wymienności poszczególnych podzespołów.

Odpowiednio do potrzeb wykorzystujemy technologie 'wet layup', 'infusion' lub prepregi bezautoklawowe. Wykonujemy również próby obciążeniowe, wykonanych przez nas struktur.

Na wyposażeniu zakładu produkcyjno-wytwórczego MSP znajduje się:

  • pięcio-osiowa obrabiarka sterowana numerycznie o przestrzeni roboczej: 6.0 x 2.6 x 1.2 m3,
  • trzy-osiowa obrabiarka sterowana numerycznie o przestrzeni roboczej: 4.8 x 1.8 x 1.2 m3,
  • maszynę do nakładania past modelowych DEKUMED