Telefon: +48 22 862 87 22

Warsztaty dotyczące wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w leśnictwie - Nadleśnictwo Kolbuszowa (podkarpackie)

05.07.2018

MSP uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, podczas których kilkadziesiąt pracowników nadleśnictw miało okazję zapoznać się z technologią pozyskiwania i przetwarzania danych obrazowych pozyskiwanych z latających systemów bezzałogowych. Zaprezentowano system geoBZYG, który w sesji terenowej pierwszego dnia ćwiczeń bardzo sprawnie odbył trzy pełne loty, pozyskując zdjęcia RGB dla wyznaczonych dla testów powierzchni leśnych. W drugim dniu (sesja kameralna) przedstawiono podczas prezentacji pełne opracowanie (ortofotomapa oraz NMPT) numeryczne wraz z krótką dyskusją o cechach systemu.
System geoBZYG spotkał się z bardzo dobrą opinią leśników, którzy złożyli deklarację wypożyczenia systemu do testów.