Telefon: +48 22 862 87 22

Dowodzenie i kierowanie grupą bezzałogowych statków powietrznych

Dowodzenie i kierowanie grupą bezzałogowych statków powietrznych rozpoznania radioelektronicznego COMINT na bazie nowoczesnych technologii IT (UAV-COMINT)

Program na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa"
Konkurs: 3/SZAFIR/2021

Wartość projektu: 6 828 504,00 zł

Poziom dofinansowania: 88 %

Czas realizacji projektu: 01.11.2022 – 31.10.2025


Celem projektu jest opracowanie i wykonanie systemu rozpoznania elektromagnetycznego (COMINT) na VI PGT, opartego na grupie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz stanowisku dowodzenia i kierowania (SDK) grupą BSP. System będzie stanowić rozszerzenie istniejącego systemu rozpoznania i walki elektronicznej Sił Zbrojnych RP. Elementami systemu są: SDK oraz trzy rodzaje sensorów usytuowane na BSP, tj. monitoringu widma, dopplerowskiej lokalizacji i akwizycji sygnałów referencyjnych. System zapewni ciągły monitoring widma w celu prowadzenia nasłuchu, wykrywania nowych emisji, ich śledzenia i lokalizacji nadajników. System będzie pracować w rozszerzonym paśmie UHF (około 1-6 GHz). Do lokalizacji zostanie wykorzystana dopplerowska metoda lokalizacji (SDF) opracowana i rozwijana w Wojskowej Akademii Technicznej, która umożliwia dokładną lokalizację emiterów z wykorzystaniem pojedynczego BSP. Stanowisko dowodzenia będzie wyposażone w oprogramowanie bazujące na nowoczesnych technologiach IT.
Projekt realizowany w konsorcjum:
- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Elektroniki (Lider)
- MSP Inntech Sp. z o.o.