Telefon: +48 22 862 87 22

Powietrzny Obserwacyjny System Szybkiego Reagowania - Basia

 

Tytuł projektu: Powietrzny obserwacyjny system szybkiego reagowania
Beneficjent: MSP INNTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Okres realizacji projektu: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2023 r.
Kwota dofinansowania projektu ze środków EFRR:  9 369 315.00 PLN

Cel projektu:

Opracowanie w pełni automatycznego systemu obserwacyjnego szybkiego reagowania opartego o samolot bezzałogowy startujący w bardzo krótkim czasie z wyrzutni rurowej. System ten ma być wyposażony w algorytmy detekcji i klasyfikacji oraz śledzenia obiektów oraz cechować się stałą gotowością do startu (24/365) dzięki modułowi diagnozowania stanu akumulatorów.