Telefon: +48 22 862 87 22

Fotogrametria

MSP włącza się w bardzo dynamiczny rozwój fotogrametrii użytkowej zapewniając dostępność:

  • ortofotomap,
  • numerycznych modeli pokrycia terenu
  • numerycznych modeli terenu.

Dane zdjęciowe (RGB, NIR) oraz chmury punktów (LIDAR) dla niewielkich obszarów zbieramy wykorzystując systemy bezzałogowe.

Otrzymywane z nalotów ortofotomapy cechują się bardzo dużym potencjałem interpretacyjnym, dzięki zdjęciom pozyskiwanym na bardzo niskim pułapie (100-300m). Dodatkowo obrazowanie niskopułapowe cechuje się bogatym nasyceniem barw oraz dużym kontrastem, co wynika z budowy samej atmosfery ziemskiej.

Dla powierzchni nalotów fotogrametrycznych powyżej > 50 km2 wykorzystujemy platformę załogową – oprzyrządowany samolot. Takie podejście pozwala to na realizację niemal każdego zamówienia.

Przetwarzaniem danych fotogrametrycznych zajmuje się wykwalifikowany zespół geodetów, specjalistów w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Dzięki bogatemu doświadczeniu (ponad 350 km2 opracowań wykonanych z użyciem platform bezzałogowych) i szerokiej wiedzy możemy dostarczyć dane, które spełniają określone wymagania i parametry w możliwie jak najkrótszym czasie.

Firma MSP ofertuje przygotowanie:

  • warstw numerycznych,
  • kompozycji mapowych,
  • map tematycznych,
  • wykonanie analiz przestrzennych oraz teledetekcyjnych,

Firma MSP zapewnia swoim Klientom dostęp do produktów i realizacji na najwyższym poziomie.