Telefon: +48 22 862 87 22

System autonomicznego lądowania samolotu bezpilotowego w nieznanych warunkach terenowych na podstawie danych wizyjnych - AUTOLAND

12.01.2018

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

Innolot

Wartość projektu: 9 448 788,00 zł

Poziom dofinansowania: 79 %

Czas realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019

Informacje o projekcie:

mail: info@uav.com.pl

tel.: (22) 862 87 22

Celem projektu jest opracowanie systemu autonomicznego lądowania samolotu bezpilotowego w nieznanych warunkach terenowych na podstawie danych wizyjnych. System będzie wyróżniał się na tle dotychczas stosowanych systemów lądowań trzema zasadniczymi cechami:

  1. umożliwienie autonomicznego lądowania w dowolnym, nieznanym terenie – zostanie to uzyskane przez przeprowadzenie wstępnego rozpoznania przez system warunków terenowych i wytypowanie powierzchni najkorzystniejszej do przyziemienia,
  2. uniezależnienie się od dodatkowej, naziemnej infrastruktury zmniejszającej operatywność – całość systemu będzie zamontowana na płatowcu: zespół sensorów, system analizy obrazu, system autonomicznego sterowania,
  3. uzyskanie wysokiej skuteczności lądowania, a tym samym minimalizacji uszkodzeń statku powietrznego i wyposażenia – system odwzorowania terenu skutecznie zinterpretuje podczas lądowania warunki terenowe, przeszkody, ruchome obiekty i dzięki integracji z systemem autonomicznego sterowania skutecznie wspomoże nawigację statku powietrznego i unikanie przeszkód.