Telefon: +48 22 862 87 22

Próby w locie na modelach skalowanych

MSP specjalizuje się w weryfikacji charakterystyk lotnych projektowanych samolotów załogowych. Wykorzystuje do tego celu pomniejszone modele, które zachowują podobieństwo aerodynamiczne, masowe i dynamiczne docelowej konstrukcji. Przeprowadzane kompleksowe badania w locie z użyciem bezzałogowych samolotów badawczych dają wymierne korzyści.

Taka metodyka badawcza umożliwia wykrycie, identyfikację i usunięcie ewentualnych wad docelowej konstrukcji już na wczesnym etapie procesu projektowego. Wykorzystanie modeli dynamicznie podobnych przekłada się na znaczące obniżenie kosztów i ryzyka związanego z analogicznymi badaniami dla samolotów załogowych.

Dzięki tej metodzie nasi klienci zaoszczędzili kilka, a może nawet kilkadziesiąt milionów złotych.