Telefon: +48 22 862 87 22

Zakup technologii łączenia i montażu struktur z wybranych stopów wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem.

           

 

Głównym celem projektu jest nabycie przez firmę MSP INNTECH Sp. z o.o. licencji na technologię łączenia i montażu struktur z wybranych stopów wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem.

Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie zwiększenie udziału w strukturze przychodów firmy generowanego przez sprzedaż usług dla sektora lotniczego z uwzględnieniem systemów bezpilotowych.

 

Wartość projektu to 1 221 390,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 446 850,00 PLN

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć otwartych innowacji,

Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‑2020: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.