Telefon: +48 22 862 87 22

Opracowanie i stosowanie powłok lodofobowych dla trwałego przeciwdziałania nawarstwianiu się lodu

CALL ID: POLNOR 2019 / PROGRAM „BADANIA STOSOWANE”
OKRES REALIZACJI: 2020-2023
LICZBA PARTNERÓW: 4
CAŁKOWITY BUDŻET: 1,5 mEUR

 

Projekt finansowany w ramach programu POLNOR 2019 (Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)

CALL ID: POLNOR 2019


Nr kontraktu: NOR/POLNOR/IceMan/0061/2019-00
Całkowity budżet: 6,4 mln PLN (1,4 mln EUR)
Okres realizacji: wrzesień 2020 – sierpień 2023 (przedłużony do marzec 2024)

Liczba Partnerów: 4
Całkowity budżet: 1,5 mEUR

Dofinansowanie 1 381 029,18 EURO

 

O Projekcie:

 

Wyzwania

Tworzenie się i nawarstwianie lodu stanowi poważny, czasem katastrofalny problem w zastosowaniach przemysłowych, w których stosuje się komponenty kompozytowe, np. turbiny wiatrowe, lotnictwo, drony, a także w przypadku infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej, oraz przy wszelkiego rodzaju innych konstrukcjach kompozytowych i metalowych narażonych na działanie przechłodzonych kropel wody na ziemi i w powietrzu. Projekt IceMan skupiać się będzie na zastosowaniach dla dronów, lecz oferuje także znaczne możliwości transferu oczekiwanych wyników do innych zastosowań, takich jak np. turbiny wiatrowe.

 

Cele

Celem projektu IceMan jest opracowanie powłok z wodorozcieńczalnych poliuretanów z wykorzystaniem różnych metod w celu osiągnięcia właściwości lodofobowych. Zastosowanie innowacyjnego podejścia do symulacji i modelowania umożliwi zaprojektowanie i wykonanie lodofobowych powłok o udoskonalonej funkcjonalności. Wiedza ta umożliwi lepsze zrozumienie procesu nawarstwiania lodu na różnych modyfikowanych powłokach, co z kolei umożliwi opracowywanie trwałych i skutecznych powierzchni o właściwościach lodofobowych zmniejszających przyczepność wody i lodu oraz spowalniających zarodkowanie lodu tak, aby umożliwić usuwanie spadających na powierzchnie przechłodzonych kropel wody zanim zamarzną.

 

https://www.iceman-project.eu/pl/projekt/