Telefon: +48 22 862 87 22

Zautomatyzowany powietrzny system inspekcji linii energetycznych - ZOSIa

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

IUSER

Wartość projektu: 7 723 058,00 zł

Poziom dofinansowania: 77 %

Czas realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2020

Informacje o projekcie:

mail: info@uav.com.pl

tel.: (22) 862 87 22

 

W ramach projektu zaplanowano stworzenie wysoce zautomatyzowanego, powietrznego systemu do pozyskiwania danych (obrazowych, video, lidarowych), dla celów paszportyzacji, monitorowania, dokumentowania i oceny stanu technicznego infrastruktury linii i słupów elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć (z potencjalnym rozszerzeniem na linie niskiego napięcia). Dane te są używane przez operatorów oraz dystrybutorów energii wysokich i średnich napięć, którzy corocznie przeprowadzają inspekcję stanu technicznego urządzeń, celem wykrycia miejsc ewentualnych uszkodzeń oraz zaplanowania czynności naprawczych i konserwacyjnych. Dostarczanie tych danych, a często ich analiza zlecana jest podmiotom zewnętrznym.

Kluczowymi elementami systemu będą:

  • moduł sensorów służących pozyskiwaniu, składający się ze skanera lotniczego (pozyskiwanie chmur punktów), kamery fotogrametrycznej, kamer inspekcyjnych RGB oraz IR termo
  • moduł sterowania zestawem sensorów, obejmujący także funkcje kontroli pozyskiwanych danych
  • moduł detekcji słupów, który na podstawie danych obrazowych z kamery RGB rozpozna lokalizację słupa energetycznego i poda niezbędne parametry dla modułu sterującego zestawem sensorów pozyskującym dane