Telefon: +48 22 862 87 22

Wyposażenie, sensory, integracja

MSP posiada możliwości projektowe oraz wytwórcze dla urządzeń z zakresu elektroniki i mechatroniki. Systemy autonomicznej kontroli lotu, anteny śledzące czy foto-wyzwalacze, głowice śledzące to jedne z wielu przykładów urządzeń które zostały wykonane w MSP.

MSP posiada wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu różnych sensorów oraz ich integracji na pokładzie samolotów bezzałogowych. W ramach różnych projektów B+R oraz prac własnych firma zaprojektowała, wykonała i zintegrowała:

  • głowice stabilizowane jedno- i dwu-sensorowe w zakresie RGB, podczerwieni termalnej, 
  • głowice fotogrametryczne,
  • zawieszenie, skanerów laserowych LIDAR: Riegl, Yellowscan,
  • zawieszenia, aparatów cyfrowych: RGB, NIR, kamer średnio formatowych PhaseOne
  • zawieszenia sensorów akustycznych: Microflown, teledetekcyjnych: SAR, kamer multispektralnych