Telefon: +48 22 862 87 22

System Patrolowania i Analizy – SYPIA

12.01.2018

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1. Oś priorytetowa:

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4:

Wsparcie projektów celowych

Wartość projektu: 7 562 040,00 zł

Poziom dofinansowania: 79 %

Czas realizacji projektu: 01.04.2014 – 31.12.2015

Informacje o projekcie:

mail: info@uav.com.pl

tel.: (22) 862 87 22

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii inspekcji obiektów infrastruktur sieciowych z wykorzystaniem samolotów bezzałogowych wraz z systemem raportowania oraz archiwizacji i analizy danych. System charakteryzował się szeregiem cech świadczących o jego unikalności. Należą do nich przede wszystkim parametry stabilności i zasięgu lotu platformy bezpilotowej stanowiącej element systemu, zaimplementowanie szerokiego zakresu sensorów oraz dedykowany system informatyczny umożliwiający automatyczne przetwarzanie danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych obrazowych oraz ich archiwizację.

System umożliwia szybsze pozyskanie, archiwizację, obróbkę i złożoną analizę pozyskanego obrazu.

Projekt zrealizowany przez MSP we współpracy z Partnerem.

Wyniki projektu zostały wdrożone w MSP.

W wyniku projektu dokonano zgłoszenia patentowego i wzoru użytkowego.