Telefon: +48 22 862 87 22

Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami – SAFEDAM

12.01.2018

 

  

 

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie Bezpieczeństwo i Obronność

Czas trwania projektu: 01.01.2016 – 31.12.2018

Celem projektu SAFEDAM jest powstanie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej, platformy pomiarowej skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. System wykorzystywać będzie wieloźródłowe dane fotogrametryczne. Umożliwi wykorzystanie danych z pułapu satelitarnego zarówno optycznych zakresu światła widzialnego i bliskiej podczerwieni jak i danych radarowych.

W odniesieniu do technik lotniczych wykorzystanie będą miały dane fotogrametryczne z państwowego zasobu jak i dane pozyskane z platformy UAV dedykowanej temu projektowi. Wśród danych niskopułapowych wykorzystane będą dane z lekkiego skanera lotniczego, obrazowe dane multispektralne, a także dane termalne. Wieloźródłowe dane pozwolą oceniać stan wałów przeciwpowodziowych, jak również umożliwić wykrycie ewentualnych zmian, które mogą zaistnieć zarówno w prewencyjnej jak i interwencyjnej konfiguracji systemu. System umożliwi ekspercką ocenę wałów przeciwpowodziowych, która potrzeba jest w pracy specjalistów od zarządzania infrastrukturą przeciwpowodziową, a także organom bezpieczeństwa kryzysowego.

Kompleksowy system IT pozwoli na gromadzenie, automatyczną analizę danych 3D oraz ich wizualizację dla służb hydrologicznych i specjalistów zarządzania kryzysowego. System uwzględni również geopartycypację w monitoringu wałów przeciwpowodziowych. Jego wdrożenie zapewni efektywne zarządzanie ryzykiem powodziowym, a całość systemu będzie uzupełnieniem dotychczasowych projektów ochrony przeciwpowodziowej kraju.

Projekt SAFEDAM realizujący te założenia finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju w programie Bezpieczeństwo i Obronność w ramach projektu przez konsorcjum w składzie Politechnika Warszawska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, MSP Marcin Szender, Astri Polska Sp. z o.o., Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.