Telefon: +48 22 862 87 22

MSP jako firma innowacyjna w publikacji NCBiR

10.01.2019

W Przeglądzie Technicznym nr 25-26/2018 zamieszczona została wkładka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zatytułowana: Budujemy ekosystem wspierania innowacji. Jest to krótkie podsumowanie wsparcia udzielanego przez NCBiR poprzez udzielanie dofinansowania do projektów B+R w latach 2011 - 2018. Podsumowanie zachęca do korzystania z dofinansowań projektów i poparte jest prezentacją dziesięciu przykładowych projektów, wśród których aż trzy dotyczą firmy MSP:
- projekt "System autonomicznego lądowania samolotu bezpilotowego w nieznanych warunkach terenowych na podstawie danych wizyjnych" - projekt własny MSP
- projekt "Odrzutowe cele powietrzne z programowaną trasą lotu" - jako członek konsorcjum
- projekt "Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami" - jako członek konsorcjum

Tutaj można zapoznać się z wkładką w formacie PDF z opisami m.in. wspomnianych projektów.